?

Log in

Rentafont тепер українською! - Rentafont [entries|archive|friends|userinfo]
Евгений Садко

[ website | Шрифтовой оператор Rentafont ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Rentafont тепер українською! [Apr. 7th, 2016|11:23 pm]
Евгений Садко
[Tags|, ]


Rentafont відкриває перший шрифтовий веб-сервіс з україномовним пошуком шрифтів.

З квітня 2016 року rentafont.com працює одразу на трьох мовах: російській, українській та англійській. Ми робимо шрифти доступними, зручними, та описуємо їх зрозумілою мовою. Долучайтеся до вдосконалення перекладу!

Розшарюйте цей допис та розповідайте про оренду шрифтів знайомим дизайнерам та шрифтарям.

Для нових відвідувачів версія сайту визначатиметься згідно з мовою вашого браузера. Тому, можливо, вам треба буде обрати українську мову вручну. Після цього, ваш вибір запам'ятається, тож не доведеться вибирати кожен раз.

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: picterman
2016-06-01 04:33 pm (UTC)

"Rentafont на українській мові!" - не правильно!


... українською!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: rentafont
2016-06-01 04:44 pm (UTC)
Дякую за зауваження )
(Reply) (Parent) (Thread)